Saturday, 24 January 2009

Pemilihan Ketua OSIS

Hari ini (24-1-2009) di MAN Model Palangkaraya mengadakan pemilihan ketua OSIS.
Dan yang terpilih pada tahun ajaran ini ialah Wildani.
Harumkanlah nama MAN Model.
Buatlah program kerja dan visi-misi yang bisa berguna!
Selamat bertugas.

No comments: